האתר משתמש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים, למטרות פרסום ושיווק לצורך אימות פרטים, כדי להתאימו לצרכיך (לרבות האפשרות להשאר רשום במהלך הפעילות באתר), ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

שימוש בנתונים

השימוש בנתונים האישיים שלך מתבצע אך ורק בהסכמתך: הסכמה לעיבוד (למשל, כאשר אנו נדרשים על פי החוק המקומי להסתמך על הסכמתך מראש לצורך שיווק ישיר). הנתונים נשמרים אך ורק כדי ליצור איתך קשר בנוגע לחידושים ומבצעים עתידיים, ואינם מועברים לצד שלישי.