בלוג. מאמרים, טיפים מקצועיים ועדכוני רגולציה בתחומי הנהלים וניהול המסמכים.

תוכנית הכשרת עובדים: חלק 4 – הערכת תוצאות ההדרכה

ירון פלח

תוכנית הכשרת עובדים: חלק 4 – הערכת תוצאות ההדרכה

ירון פלח

סדרה בארבעה חלקים

העקרונות הבסיסיים של תקני ISO 9000 מדגישים את החשיבות של ניהול יעיל של המשאב האנושי.
זה כולל את הצורך להקים ולנהל תוכנית הכשרת עובדים יעילה ובת קיימא.

להלן מדריך מעמיק ליישום תהליך ארבעת השלבים ליצירה והטמעה של תכנית הכשרה כפי שהוגדרה ב-ISO 10015 ניהול איכות – קווים מנחים להדרכה.

ארבעת השלבים המוגדרים בתקן זה הם:

 1. הגדרת צורכי הדרכה
 2. עיצוב ותכנון הדרכה
 3. ביצוע הדרכה
 4. הערכת תוצאות ההדרכה

חלק 4 – תהליך הערכה

ביצוע הערכות קבועות של תוכנית ההדרכה ושיפור מתמיד שלה הוא המפתח להצלחתה ולקיומה של התוכנית. ההערכה צריכה לאשר השגת יעדי ההדרכה לטווח הקצר ואת היעדים הארגוניים ארוכי הטווח. עמידה ביעדים אלו הם האינדיקציה לכך שתוכנית ההדרכה יעילה.

כחלק משלב התכנון והעיצוב של ההדרכה, היה צריך לשים דגש על קביעת מדדים ויעדים מדידים. במהלך שלב ההערכה, יש לאסוף ולנתח נתונים הקשורים לאותם מדדים כדי לקבוע אם תוכנית ההדרכה מסייעת לארגון לעמוד ביעדים אלו.

במידת האפשר, הצוות המבצע הערכה זו צריך להיות בלתי תלוי בפונקציות הקשורות באספקת הנתונים. (לדוגמה, ייתכן שלאדם שתכנן את תוכנית ההכשרה או המאמן של תוכנית ספציפית לא תהיה דעה חסרת פניות בעת הערכת התוכנית.)

 • הערכת שביעות הרצון של יעדי תוכנית ההדרכה לטווח קצר
  ניתן למדוד את האפקטיביות של תוכניות הדרכה בודדות על ידי סקירת הנתונים שנאספו מול המדדים שנקבעו בזמן ​​תכנון ההדרכה. כפי שהוזכר בעבר, אלה יכולים לכלול:
  • ציוני מבחן
  • רישומים של תצפיות שנעשו על ביצועי עובדים
  • מדדי ביצועים (כלומר, נתוני שגיאות) או השפעה על הפעולות (כלומר, אי התאמה ונתוני תלונות לקוחות)
  • משוב מחניכים, מאמנים, הנהלה וחברי צוות אחרים.
 • הערכת שביעות הרצון של יעדים ארגוניים ארוכי טווח
  • ביצוע ושימור של במודרך בעבודה
  • שיפור פרודוקטיביות
 • סקירת תוצאות הערכה קודמות
  תהליך ההערכה צריך לכלול גם סקירה של הממצאים והפעולות המתוכננות מהערכות קודמות

אימות ושיפור תהליך האימון

לאחר הערכה, סביר להניח שהממצאים יכללו אימות לכך שחלקים מסוימים בתוכנית ההדרכה מוכיחים שהם יעילים ועוזרים לעמוד ביעדי הארגון. הממצאים יכללו ככל הנראה גם ראיות לכך שחלק מההיבטים של תוכנית ההדרכה אינם עומדים בציפיות ולכן טעונים שיפור.

 • תוצאות המצביעות על תוכנית יעילה

  אם הנתונים שנבדקו מצביעים על עמידה ביעדים ובדרישות, ייתכן שלא יהיה צורך בפעולה נוספת.

  שים לב שבמקרים מסוימים, ייתכן שממצאים עשויים לגלות שלמרות שהיעדים והדרישות מתקיימים, ייתכנו הזדמנויות אחרות לשיפור תוכנית ההדרכה. לדוגמה, יתכן שיתגלה שלא מקיימים נהלים או שיש משוב מאנשי הצוות המצביע על חששות. למרות שהיעדים הושגו, יש לנקוט פעולות כדי לטפל בחששות הנוספים הללו.

  אם לא זוהו חששות והיעדים מתקיימים, חשוב לוודא שהמדדים האלה יכללו בהערכה הבאה של התוכנית כדי להבטיח שהם ממשיכים להיות במעקב.
 • תוצאות המזהות צורך בשיפור

  אם תוצאות ההערכה מגלות שמתקיימים נהלים אך היעדים אינם עומדים, יש כמה בפעולות אפשריות:
  • ביצוע שינויים בדרישות הכשירות לתפקידים
  • התמקדות בסגירת פערי כישורים (כפי שנדון בחלק 1 – הגדרת צורכי הכשרה)
  • ביצוע שינויים בתוכן תוכנית ההדרכה או בפורמט ההגשה.

חשיבות התיעוד


ארגונים חייבים לפתח תוכנית הדרכה לשליטה בהשפעות על איכות התפוקה ולספק את המטרות האסטרטגיות ויעדי האיכות של הארגון. ביצוע השלבים המפורטים לעיל יכול לעזור לארגונים לפתח תוכנית יעילה ובת קיימא.

לא ניתן להדגיש מספיק את חשיבותם של רשומות. יש לאסוף ולתחזק רישום של צעדים שננקטו ופעולות מתוכננות. רשומות אלו מספקות עדות למאמצי הארגון ומהווים תשומות חשובות לתכנון ועיצוב הדרכה ולהערכת תוכנית ההדרכה.

הוספת תגובה