ניהול נהלים ומסמכים

ניהול קל ואפקטיבי של מערך הנהלים, הטפסים ומגוון רחב של סוגי מסמכים,
חיסכון בזמן ושימוש בממשק ידידותי, נוח ופשוט.

 

חיפוש ואחזור מידע

אתר את המסמכים החשובים לך במהירות, בכל מקום ובכל זמן.

כלי מיון וסינון מסייעים לאנשים שלך לאתר מידע, מסמכים וטפסים קשורים. מסמכים מאוחסנים בכל כמות, עבור כל מחלקה או סניף בארץ ובחו"ל.

 
 

ניהול משימות אוטומטי

מסמכים מנוהלים משלב הטיוטה, דרך סבבי האישור ועד לארכיון.

הפץ נהלים והתעדכן על איסוף אישורי הקריאה. השתמש תמיד בנוהל המעודכן, השמור עבורך במקום מסודר ומאובטח. הסוף למעקבים אחר מיילים ותיעוד באקסלים.

 
 

כתיבה והרשאות עריכה

Flow מיישמת סטנדריזציה ועקיבות בכל פעולה במערכת.

כל שינוי מתועד לצרכי אחזור והבנת היסטוריית המסמך, מספורים וניהול גרסאות מבוצעים אוטומטית. המערכת שומרת על עמידה בדרישות התקנים, ומותירה אתכם שקטים ואת הרגולטור מרוצה.

 
 

דרישות איכות ורגולציה

צור ועדכן נהלים בכלים הנוחים של Office

שלב תבניות מתעדכנות ואחסן את כל סוגי המסמכים, תוך המרה מיידית לתצוגה נוחה. הענק הרשאות צפייה בהתאם לצורך. הקוראים יקבלו את הנהלים המיועדים להם בגרסה נעולה, למעט אם קיבלו הרשאות עריכה ייחודיות.

 

רוצה לראות את Flow בפעולה?